a vízegyensúly helyreállításával stabilizálhatjuk a klímát

A Föld vízháztartásának egyensúlya felborult az ember földfelszínt átalakító tevékenységének hatására. Ahhoz, hogy megértsük mennyire fontos szerepe van a vízegyensúlynak, tisztázzuk, hogy a víz és a növényzet milyen szerepeket lát el a bolygó működésében.

a víz szerepe

A víz Különleges tulajdonságainak köszönhetően képes a bolygó fűtésére és hűtésére. A hőmérsékletét olyan tartományban tartja, ami alkalmassá teszi azt az Élet számára. Kiegyensúlyozza a hőmérsékletet éjszaka és nappal, évszakok, és régiók között, így csökkenti az éghajlati szélsőségeket. Így van az, hogy a víz és a vízgőz a Föld klímájának legjelentősebb befolyásoló tényezője.

Vízkörnek nevezzük a víz folyamatos áramlást a Föld rendszerében.
A tengerek és óceánok párologtatása révén csapadék hullik a szárazföldek felett, ahonnan a víz része a folyók hálózatán keresztül újra visszajut a világ óceánjaiba, majd ismét elpárolog. Ezt hívjuk Nagy Vízkörnek. Egyensúlyi feltételek mellett ugyanannyi víz folyik vissza a tengerek felé, mint amennyi légköri víz a szárazföldre érkezik. Ezen egyensúlyi feltételektől való viszonylag kis eltérések nagy gondokat okozhatnak a szárazföldek számára. Amennyiben több víz folyik el a folyókon az óceánok felé, mint amennyi a csapadék formájában a szárazföld felszínére érkezik, a föld vizet veszít és kiszárad. 

A víz áramlása

A Kis Vízkör a neve ellenére óriási jelentőségű, ez a folyamat biztosítja a helyi csapadékképződést: a szárazföldekről elpárolgó vízmennyiség ugyanezen térség fölött csapadék formájában visszahull a felszínre. Tehát a víz függőleges irányú mozgásából áll a körfolyamat. Az óceáni légtömegek nedvessége hozzáadódik ugyan a Kis Vízkörben lévő vízmennyiséghez de a helyi csapadék nagyobbik része a szárazföldi párolgásból származik. Egy adott térség stabil csapadékképződése érdekében nagyon fontos, hogy biztosítsuk a párolgást ugyanarról a területről. Ennek érdekében vissza kell tartanunk minél több elfolyó vizet, ami a növényzettel fedett vizes területek helyreállításával lehetséges. 

a növényzet szerepe

A növényzet a földfelszín és a légkör közötti szelep szerepét tölti be. Szabályozza a föld párologtatásának mértékét, így a Föld hőmérsékleti stabilitásában játszik szerepet s megvédi a földet a túlmelegedéstől és kiszáradástól. A dús, egészséges növénytakaró jelentős hűtőhatást fejt ki és légkondicionáló képességgel bír. Nagymértékben csökkenti a felszíni elfolyást, őrzi a vizet a párolgáshoz. 

A Földet elérő összes napenergia egynegyedét a párolgó víz körforgása fogyasztja el. Ha nincsen növényzet, nincs víz sem, ami párologjon, így a napenergia nagy része érezhető hővé alakul és a környezet hőmérséklete jelentősen megemelkedik.

A növényzet hűti és óvja a föld felszínét a kiszáradástól

A párologtató növények – elsősorban a fák – a Föld tökéletes légkondicionáló rendszerét alkotják. Egy önmagában álló 10m átmérőjű fa 80m2 felületű koronájára jó vízellátottság esetén naponta mintegy 400 liter víz elpárologtatására képes. Egy napsütéses nap során ez a fa 20-30 kW teljesítményű hűtőhatást fejt ki, ami több, mint 10 légkondicionáló berendezés teljesítményének felel meg. A növényzet képes a klímaváltozás hatásainak kiegyensúlyozására.

mi történik ha eltűnik az erdő?

Egy elegyes erdő rengeteg vizet köt meg – a fák teste, a levelek, és a talaj – a vizet az erdő minden része raktározza és áramoltatja, amit ha kell, többszöri használat után lassan kienged. Levelek és növényzet takarja a talajt, ami hűti és nedvesen tartja azt. Csak a hűvös talaj képes magába szívni az esővizet, így ha a föld melegebb mint az eső, akkor a víz elfolyik a felszínen és nem tud behatolni a talajba. Egy nagyobb erdőírtás után a talaj csupasszá válik s kitéve a közvetlen napsütésnek bezár, megkeményedik és kiszárad. Ami hűvös és nedves volt, kemény és forróvá válik. Nincs többé pára és nedvesség. Ahol az erdő magába szívta a vizet mint egy szivacs ezelőtt, ott a talaj most felfelé szálló meleget sugároz. A megváltozott hőmérsékleti körülmények hatására új, különböző légörvények keletkeznek. Amikor az erdőírtás hatalmas méreteket ölt, csakúgy mint a Trópusokon és a Mediterránon – ezek a légáramlatok súlyos viharok és hurrikánok kiváltói lesznek. Kiszámíthatatlan időjárás, öklömnyi jégeső és szélviharok válnak az erdőírtások közvetlen következményeivé. Eső és hó jelenik meg eddig ismeretlen területeken.

Erdőírtás következtében a föld kiszárad

Az erdők fontos szélfogó szerepet is játszanak az ökoszisztémák védelmében, így miután eltűnnek a föld színéről a viharok akadály nélkül söpörnek keresztül területeken, s az erős szél viszi a maradék nedvességet is magával. Amikor mindezeket megértjük természetesen kívánjuk vissza az erdőket. A szabályos egy fajból álló fásítások azonban nem nyújtanak gyógyírt. Hiányzik belőlük az élet alapját képező sokféleség, így hamar áldozatul esnek viharoknak, kártevőknek és betegségeknek. Ezek a monokultúrák a hidrológiai egyensúly megtartásában sem tudják betölteni a szerepüket, hiányzik a különböző mélységeket gazdagon átszövő gyökérhálózat. A homogén gyökérzet csupán egy bizonyos sávban hatol be a talajba, a „szivacshatás” nem tud érvényesülni. A víz elfolyik, s viszi magával a termőréteget. A heves esőzést pedig áradás követi.

A nagy területeket érintő erdőirtások és vízelvezetések hatalmas mennyiségű hő kibocsátását és hőszigetek kialakulását vonják maguk után. A lecsapolás azzal jár, hogy a növényzet nem tudja betölteni alapvető szerepét.

Vagyis azzal, hogy az ember átalakítja és kiszárítja a tájat, hatást gyakorol a csapadékképződésre és a hőszabályozó rendszerre. Erdőirtással, táblás mezőgazdasági műveléssel, városok létesítésével szisztematikusan csökkentjük a csapadék beszivárgását a talajba, s a vizet csatornákon és a folyókon keresztül a lehető leggyorsabb úton a tengerbe vezetjük

A hidrológiai egyensúly felborulása további katasztrofális következményeket von maga után. Ilyen a felszíni termőréteg rohamos csökkenése, melyről alig esik szó és semmilyen intézkedés nem történik a visszaszorítására. A víz által kimosott és elszállított ásványi anyagok becsült mennyisége eléri a 3,5 milliárd tonnát évente. A folyószabályozásokkal eltűntek a girbe-gurba folyómedrek, amik a folyók lassú folyását, ezzel együtt a víz talajba történő beszivárgását tették lehetővé, valamint a szállított hordalék lerakódását, mielőtt még az elérte volna a tengert.

Amikor a védtelen termőréteg eléri a tengert

Napjainkban extrém csapadékokkal, extrém hőmérsékletekkel, és szokatlanul hosszú szárazságokkal találjuk szembe magunkat. A klímaváltozás csillapításának egyedüli lehetősége az alapvető ökológiai funkciók helyreállítása a víz és a természetes növényzet visszahozása. A napenergia finom szétoszlatása a víz körforgása révén, a szén-dioxid megkötése, valamint a tápanyagok, a talaj megőrzése.

A vízzel és a növényzettel való érzékeny bánásmód bevezetésével helyi szinten fékezhetjük a klímaváltozást. Amennyiben nagyobb térségekben is ezt tesszük, lehetőségünk nyílhat a klímaváltozás hatásainak enyhítésére.

Egyik módja ennek, hogy a víz lassítására és tárolására alkalmas terepfelszínt hozunk létre, mely raktározza az esővizet és lehetővé teszik annak lassú beszivárgását a talajba. Hogy hogyan lesz egy táj alkalmas az esővíz visszatartására a következő bejegyzésben olvashatsz tovább itt: Mi az a vízmegtartó tájrendezés?

Ez a bejegyzés a 2007-ben publikált “Water for the Recovery of the Climate – A New Water Paradigm” c. tanulmány alapján íródott, aminek a rövidített magyar nyelvű verziója a Szelídvízország honlapjáról letölthető.